συσκευασία τροφίμων

Παραγωγή συσκευασιών τροφίμων και τελικών προιόντων για retail σημεία πώλησης. Συμμόρφωση στις απαιτήσεις των θεμάτων καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα πιστοποιημένα. Μέθοδοι εσωτερικής επίστρωσης για στεγανότητα ή εξωτερικής. Καινοτομία στους σχεδιασμούς.

copyright © Merla Pack - created by dagrafix & re.compile