Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Συσκευασία για δύο ή για τρία μπουκάλια κρασιού ή ποτού σχεδιασμένο για κάβα.