Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με χρυσοτυπία  για αρώματα