Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με παράθυρα σε διαφορετικά σχήματα για κεριά.