Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για αρωματικά κεριά σε γυάλινο ποτήρι.