Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για αρώματα με οικολογικό χαρτόνι  για πιο φυσική αισθητική.