Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί κλασσικού τύπου για γυναίκειες κάλτσες  .