Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για για ψυγείο η κατάψυξη κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, με ειδική επίστρωση στεγανοποίησής.