Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για προιόντα ζύμης ειδικά  για ψυγείο η κατάψυξη και κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.