Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σειρά κουτιών για συσκευασία κεριών ή και ρεσω με παράθυρο