Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτιά για μπουκάλια ελαιολάδου με ενισχυμένο κλείσιμο στο πάτο με χρυσοτυπία, με ή χωρίς παράθυρο.