Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτιά για ορθοπεδικά είδη . Δυνατότητα να κρέμονται σε ράφια.