Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με παράθυρο για συσκευασία παξιμαδιών.