Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτιά για πασχαλινές λαμπάδες και παιχνίδια με παράθυρο και εσωτερική σχάρα για συγκράτηση.