Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κλασσικός τύπος κουτιού με αυτόματο κλείσιμο στο πάτο του κουτιού (lock bottom) και ασφάλεια στο καπάκι.