Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί τύπου τσαντάκι με παράθυρο για να διαφαίνεται το προιόν.