Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί τύπου σπιρτόκουτο με παράθυρο και χρυσοτυπία για συσκευασία σαπουνιού.