Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με ιδιαίτερο παράθυρο για την προβολή σφουγγαριού.