Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κλασσικού τύπου κουτί  με ενισχυμένο πάτο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και αντοχή σε ψυγείο και κατάψυξη.