Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με παράθυρα για συσκευασία βάζου.