Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σειρά κουτιών για γάζες.