Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Τριγωνικό κουτί για καλλυντικό serum με χρυσοτυπία.