Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για κατεψυγμένη πίτσα κατάλληλο για βαθιά κατάψυξη και για επαφή με τρόφιμα.