Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με δυνατότητα να κρεμιέται σε οικολογικό χαρτόνι.