Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί  για  club sandwich με επίστρωση εσωτερικά για στεγανότητα.