Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί κλασσικού τύπου για συσκευασία παραφαρμακευτικών προϊόντων όπως φακοί επαφής και υγρά καθαρισμού