Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για popcorn κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.