Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σειρά κουτιών για αλυσίδα καταστημάτων με παγωτά και γλυκά. Καταλληλά για επαφή με τρόφιμα και δυνατότητα μεταφοράς.