Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σειρά κουτιών καταλληλά για επαφή με τρόφιμα και μεταλλική επίστρωση.