Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτιά  με παράθυρο σε κραφτ χαρτόνι για τρόφιμα και βάζα