Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Τριγωνικό μανίκι με παράθυρο για την προβολή του προϊόντος κατάλληλο για σφουγγάρια