Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για αποξηραμένα σύκα  με ιδιαίτερο σχήμα παραθύρου.