Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Συσκευασία για nachos ειδικά για κινηματογράφους/ σινεμά.