Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί συσκευασίας δώρου για μπουκάλι και σαπούνια