Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Χάρτινο display stand για προβολή των προϊόντων στο ράφι.