Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Display box για μεταφορά και προβολή στο ράφι για στικ μελιού, μελάσας ή και ζάχαρης.