Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σταντ προβολής πάγκου.