Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί μεταφοράς που μετατρέπεται σε stand προβολής για παραφαρμακευτικά προϊόντα.