Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Χάρτινο κουτί με παράθυρα έτσι ώστε να προβάλλονται τα προιόντα, με εσωτερική σχάρα /θήκη για συγκράτηση των προϊόντων.