Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Συσκευασία έξι ή τεσσάρων θέσεων για μεταφορά μπουκαλιών από οικολογικό χαρτόνι τύπου κραφτ.