Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με παράθυρο για μπουκάλι για ελαιόλαδο.