Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί με παράθυρο και δυνατότητα για κρέμασμα για θήκη κινητών τηλεφώνων.