Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για σαπούνι με ανάγλυφα  στοιχεία και γυαλιστερό τοπικό βερνίκι.