Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για φιάλη αρωματικού χώρου με παράθυρο και ειδική κατασκευή για τοποθέτηση των αρωματικών sticks.