Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Σταντ προβολής πάγκου και κουτί μεταφοράς.