Ειδικά γι' αυτή την κατασκευή

Κουτί για φιάλη ελαιολάδου με χρυσοτυπία.