Συσκευασία sleeve- μανίκι. Συγκρατεί ή αγκαλιάζει κάποια άλλη συσκευασία και ανοίγει συρταρωτά. Χρησιμοποιείται για λόγους συγκράτησης, προβολής ή διαφήμισης.