Συσκευασία χωρίς καπάκι, όταν χρειάζεται το προϊόν να φαίνεται και να καλύπτεται στην πάνω μεριά.