Συσκευασία στυλ «σέσουλα». Το μπροστινό μέρος ανοίγει για να υπάρχει