Η συσκευασία για τρόφιμα είναι ένας τομέας που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές και εμπειρία κατασκευής. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, μπορεί να απαιτείται στεγανοποίηση, αδιαβροχοποίηση, κατάλληλα υλικά για συνθήκες ψύξης ή βαθιάς κατάψυξης, ή πρώτες ύλες και υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.